تبلیغات
توپ ترینهای اینترنت
توپ ترینهای اینترنت
مردی داشت در خیابان حركت می كرد كه ناگهان صدایی از پشت
گفت:- اگر یك قدم دیگه جلو بروی كشته می شوی .
مرد ایستاد و در همان لجظه آجری از بالا افتاد جلوی پایش.
مرد نفس راحتی كشید و با تعجب دوروبرش را نگاه كرد اما كسی را ندید .
بهر حال نجات پیدا كرده بود


به راهش ادامه داد .به محض اینكه می خواست از خیابان رد بشود باز همان صدا گفت :
- بایست
مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعتی عجیب از کنارش رد شد .بازهم نجات پیدا كرده بود .
مرد پرسید تو كی هستی و صدا جواب داد : من تو هستم .
مرد فكری كرد و گفت :- اون موقعی كه من داشتم ازدواج می كردم کدام گوری بودی ؟


طبقه بندی: طنزوجوک،
ارسال در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1388 توسط توپترین
قالب وبلاگ